De wiegjes van Lebensborn

seksualiteit, voortplanting en kinderroof in het Derde Rijk

Heinrich Himmler, een voormalig kippenkweker, is ervan overtuigd dat je het mensenras even goed kunt veredelen als dieren- en plantensoorten. De eugenetica of het idee van de selectieve voortplanting – enkel de gezondste en begaafdste mensen – is op dat ogenblik wijd verspreid.

Himmler wil niets minder dan een Nieuwe Mens scheppen. Hij spoort zijn SS’ers aan om zoveel mogelijk kinderen te verwekken bij speciaal daarvoor geselecteerde, ‘raszuivere’ Arische vrouwen. Daartoe richt hij Lebensborn op, een SS-netwerk van kraaminrichtingen en kindercrèches. Wie daar geboren wordt, zal de nieuwe Duitse elite, een nieuwe adel, vormen. Kinderen die ziek zijn, een beperking of een andere huidskleur hebben, worden daarentegen op grote schaal gesteriliseerd of zelfs geëuthanaseerd.

Voor Himmler gaat dat veredelingsproces echter niet snel genoeg. Op zijn bevel gaat de SS in de veroverde gebieden op zoek naar kinderen met blonde haren en blauwe ogen. Tijdens heuse klopjachten worden duizenden kinderen ontvoerd om te worden ‘gegermaniseerd’. Ondertussen promoot hij een nieuwe seksuele moraal, gebaseerd op polygamie.

De wiegjes van Lebensborn brengt onthutsende feiten afgewisseld met schrijnende getuigenissen.

Image
Image

Op dinsdag 9 november stelde Eric Bauwens Het adelaarsjong voor in De Minard in Gent. Rudy Vanschoonbeek van Uitgeverij Vrijdag introduceerde het boek en Griet Pauwels, die we kennen van de Paarse Zetel, interviewde de auteur. Astrid Callens, vriendin en conférencière, las haar favoriete passages uit Het adelaarsjong voor en Dany Hendrickx, vriend en animerend stadsgids, droeg werk voor van Heinrich Heine en Edmond Rostand. Karin Tanghe, bekend van theater, televisie en Frans chanson, las voor wat gravin Lulu Wertheim tweehonderd jaar geleden in haar dagboek schreef over haar ontmoetingen met het adelaarsjong. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Sara Salvérius, accordeoniste en componiste.

 

Over 'Het Adelaarsjong'

Gentenaar Eric Bauwens schreef al eerder verschillende biografieën over historische figuren, die een link hadden met Gent, zoals over de Gentse operadiva Vina Bovy, die ooit de hoofdrol speelde in de opera L’Aiglon van Arthur Honegger en Jacques Ibert. Nu publiceert hij Het Adelaarsjong waarin hij Het tragische leven van de zoon van Napoleon vertelt.

De enige wettige zoon van Napoleon werd in 1811 te Parijs geboren uit Napoleons tweede en om politieke redenen gesloten huwelijk met prinses Marie-Louise, dochter van de Oostenrijkse keizer. De baby kreeg de titel ‘Koning van Rome’ en als beoogde troonopvolger van Napoleon een verzorging in functie van zijn toekomstige rol. Wanneer Napoleon in 1814 ten val kwam, werden moeder en zoon naar Wenen gebracht. De kleuter kwam in de merkwaardige positie te staan van de zoon van de overwonnene en de zoon van de overwinnaar. Hij werd ‘heropgevoed’ en kreeg de nieuwe naam Franz, naar zijn grootvader, de Oostenrijkse keizer, en als zevenjarige een nieuwe titel, hertog van Reichstadt, waaronder hij bekend werd. Zijn hele leven werd een zoektocht naar zijn identiteit. Hij stierf op 21-jarige leeftijd aan tuberculose te Wenen. Ook al had de kleuter als Napoleon II amper veertien dagen over Frankrijk geregeerd, de volgende Bonaparte, die in 1852 op de troon van Frankrijk kwam, Louis Napoleon, een zoon van Napoleons broer, nam de naam Napoleon III aan uit eerbied voor de theoretische heerschappij van zijn volle neef.

De koning van Rome, alias de hertog van Reichstadt verwierf door zijn korte leven amper een plaats in de grote geschiedenis, maar geraakte daarentegen wel in de literatuur, het theater, de opera en de film bekend als ‘het Adelaarsjong’. De term werd gemunt door Victor Hugo, die niet de enige was die zich door het tragische leven liet inspireren. Edmond Rostand schreef het toneelstuk L'Aiglon (1900). Arthur Honegger en Jacques Ibert werkten samen aan de opera L'Aiglon, die in 1937 in première ging. Meer dan een eeuw na zijn dood werd Reichstadt het voorwerp van politieke recuperatie: Hitler liet zijn gebeente opgraven en bijzetten in Parijs, alwaar het nu rust aan de voet van de tombe van Napoleon.

Eric Bauwens verhaalt vlot het leven van deze zoon van Napoleon in een chronologisch opgezet relaas, volledig gebaseerd op uitgegeven literatuur. Zes delen beschrijven minutieus het leven. Bauwens weet dat te kaderen in de geschiedenis van de restauratie (1814 – 1848). In deel 7 gaat de auteur in op de legende van het Adelaarsjong, de al dan niet vermeende bastaardkinderen en de politieke recuperatie door de nazi’s. In de epiloog vertelt hij hoe het de hoofdrolspelers verder verging, behandelt hij de bronnenproblematiek en de vele nog openstaande vragen, en ten slotte het psychologisch aspect en het paradoxale van deze romantische held. In het nawoord verantwoordt hij zijn inspiratie en zijn redactionele keuzes: hij probeert zich in de hertog van Reichstadt in te leven voor zover de bronnen dat toelaten, wat hem zeker gelukt is.

De biografie wordt vervolledigd met stambomen, een bibliografie, een register en een relevante kleurenkatern. Eric Bauwens slaagt erin via een figuur die amper een spoor in de geschiedenis naliet, een boeiend levensverhaal in zijn historische context te vertellen.

[Walter Smits - 24/11/2021, Kunsthistorisch Tijdschrift Vlaanderen]

Enkele recensies

Leesfragment

Op de site van de Standaard Boekhandel vind je een leesfragment  (klikken op de rode letters onder de afbeelding van het boek) (in pdf):

https://www.standaardboekhandel.be/p/het-adelaarsjong-9789464340730

Over de boekvoorstelling

Gent in beeld heeft een beeldverslag van de boekvoorstelling en een interview op youtube gezet: https://www.youtube.com/watch?v=NmO7yhxJVr8&t=19s

 
Foto's: Marcia van der Zwan
Image

Eric Bauwens

 

Eric Bauwens is geboren in Gent, in de omgeving van de Sleepstraat, op 22 maart 1960. Hij is het enige kind van bescheiden ouders van wie hij de passie voor geschiedenis, toneel, muziek en opera heeft geërfd.

Hij loopt school aan het Sint-Lievenscollege maar trekt op zijn vijftiende naar de Cadettenschool om zich voor te bereiden op een militaire loopbaan. Hij staat aan het hoofd van een veldartilleriebatterij, is stafofficier in de HR-afdeling van Defensie en geeft jarenlang les aan de Koninklijke Militaire School.

In 2014 vindt hij dat het hoog tijd om enkel nog dingen te doen die hij leuk vindt. In 2018 komt dan zijn eerste boek, Vina Bovy, Gent en de Diva, uit.

Nadien volgen nog drie biografieën van beroemde Gentenaars:

  • Lène: Hélène Maréchal, tussen toneel en liefdadigheid (2019, eigen beheer);
  • Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe (Vrijdag, 2019);
  • Freek Neirynck. Levensverhaal van een rebelse artistieke duizendpoot (eigen beheer, 2019);

In 2021 komt bij Uitgeverij Vrijdag Het Adelaarsjong. Het tragische leven van de zoon van Napoleon uit.

In 2023 verschijnt De wiegjes van Lebensborn. Seksualiteit, voortplanting en kinderroof in het Derde Rijk.

Andere boeken

Vina Bovy, Gent en de diva

Vina Bovy, Gent en de diva, Snoeck, 2018, hardcover, ISBN 978 94 6161 446 9, 225 Blz, prijs: 24 euro

Lène. Hélène Maréchal: tussen toneel en liefdadigheid

Lène. Hélène Maréchal: tussen toneel en liefdadigheid, Skribis-Mirto Print, 2019, paperback, ISBN 978 94 2944 47 4, 88 Blz, 100 illustraties, prijs: 20 euro

Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe,

Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe, Uitgeverij Vrijdag, 2019, hardcover, ISBN 978 94 6001 796 4, 352 Blz, prijs: 29,95 EUR

Freek Neirynck. Levensverhaal van een rebelse artistieke duizendpoot

ISBN 978 94 929 4487 0, 168 pagina’s, 65 illustraties, prijs 25 euro, vanaf 5 december te koop in de boekhandel, bij de auteur of via www.skribis.be
Image
Image
Image
Image

Fresco's in Heilig Kerstkerk gerestaureerd

De gevel van de Heilig Kerstkerk spreekt niet meteen tot de verbeelding en toch loont het de moeite om hier eens binnen te stappen. Zeker nu de imposante fresco’s in het koor van de kerk gerestaureerd zijn. Ze zijn van de hand van Theodoor Canneel, een ietwat vergeten Gentse kunstenaar uit de 19e eeuw. De trouwe misgangers kunnen de gerestaureerde fresco’s nu al bewonderen, maar het grote publiek kan de kerk bezoeken tijdens Open Monumentendag op 10 september, van 11u tot 18u.