Hélène Maréchal, ster van het gentse volkstoneel

Gentenaars denken vaak onterecht dat het volkstoneel het kind is van Romain Deconinck. Niets is minder waar! Het genre bestond al ruim vijftig jaar voor zijn debuut. Zijn voorganger was een zekere Henri Van Daele (1877 – 1957) die een honderdtal toneelstukken en revues schreef.

Het is trouwens Van Daele die van de Minard zowat het moederhuis van het volkstoneel maakte. Voordien stonden daar naast komedies, zowel “ernstig” toneel als operettes en zelfs opera’s op het programma.

De grote ster van die periode was Hélène Maréchal. Zij werd als Sidonie Van Larebeke geboren in Sint-Amandsberg in 1893. In 1970, dat is binnenkort alweer vijftig jaar geleden, is ze overleden. Lène zoals de Gentenaars haar noemden, liet als cabaretière, actrice en zangeres een onuitwisbare indruk na op twee generaties theaterbezoekers.

Niet alleen als artieste, maar ook als weldoener. Onvermoeibaar als ze was, zamelde ze haar hele leven lang, door benefietoptredens en lobbywerk, fondsen in om zieken, bejaarden, gemobiliseerde soldaten en wezen ter hulp te schieten. Vooral de tuberculosepatiënten en de ongeneeslijk zieken uit het Bijlokeziekenhuis konden op haar rekenen.

In 2020, precies een halve eeuw na haar dood, komt mijn boek uit over die fantastisch sterke vrouw.

De periode van Henrietje en Lène komt weer tot leven!

(Met dank aan Marc Kerki voor de foto’s van zijn oma)